Soulmate Part. 43

9. listopadu 2011 v 19:53 | Sayuri Emi さゆり恵美 |  Soulmate
Sate lidičky, po dlouhé době je tady další dílek SOULMATE! Vážně, jestli já to někdy skutečně dopíšu, tak v té době už asi stará a vrásčitá, takže budu mít spoustu inspirace do příběhu... XD
V poslední době nějak nestíhám nic a už vůbec ne psaní povídky. Každopádně další dílek je tady. Podle mě je to další díl, kdy jsem při jeho psaní měla asi nějaký citový zásek či co... (a nedostatek s...) Ehm...

Mno, ohodnoťte si to sami ale mě osobně se ten díl nelíbí a mrzí mě, že nevím jak jinak bych ho napsala... Jestli narazíte na nějakou chybu, (o čemž nepochybuji) tak se předem omlouvám...
Tak tady to máte, aspoň se zasmějete...


SOULMATE
Part.43

Zamyšleně si povzdechl a podíval se na Caty. Sledoval dívku jak nepřítomě pozoruje plápolající oheň v krbu. Připadala mu naprosto ztracená ve svých myšlenkách. Když se však pohnul aby si vzal ze stolu sklenici s džusem, podívala se jeho směrem a ve tváři měla nečitelný výraz.
Kai se napil a poté se natáhl po velké jahodě. Trochu ochutnal a pak s otázkou v očích, nabídl Caty. Dívka se na okamžik nehýbala ale po chvíli, se nadzvedla a pomalu si od něj nabízenou jahodu vzala. Otočila se ke stolku a ponořila ji hluboko do čokolády.
Obrátila se zpět na Kaie a přiblížila jahodu k jeho rtům. Váhavě se do ni zakousl a přitom z Caty nespouštěl oči. Dívala se mu upřeně do očí a poté co si ukousl, pomalu si strčila zbytek ovoce do úst. Kai cítil čokoládu na rtech a napjatě sledoval, jak Caty natáhla ruku a jemně mu ukazováčkem čokoládu setřela. Poté prst pomalu olízla.
Kai pocítil rostoucí vzrušení a nebyl si jistý, jak dlouho dokáže pokušení odolávat. Aniž by se odpoutal od jejích očí, natáhl se pro další kus ovoce a strčil ho do čokolády tak hluboko, že si do ní namočil i prsty.
Pomalu donesl kousek k jejím rtům a když ji ho vložil úst všiml si, že ji na rtech ulpěla čokoláda stejně jako předtím jemu. Chtěl si očistit prsty, na kterých měl ještě spoustu čokolády ale Caty ho chytila za ruku.
Když ucítil její vlhký jazýček, jak lačně olizuje čokoládu z jeho prstů, pocítil jak ho zalila vlna vzrušení. Poté co ho Caty pustila, zadívala se mu do očí. Již se nedokázal dál ovládat. Zvedl druhou ruku a lehce se prstem dotkl malé skvrnky na jejích rtech.
"Ještě tady kapka." Zašeptal a tajně doufal, že se Caty neolízne.
Neudělala to. Mělce dýchala pootevřenými ústy a v očích měla vyzývavou touhu. Kai se k ní váhavě naklonil a jemně jazykem sladkou skvrnu olíznul. Když ucítil její vlhké rty, jeho dlouho potlačovaná touha se rozhořela naplno.
Malinko se od ní oddálil ale jen na tolik, aby jí viděl do obličeje. Opatrně povolil sponu v jejích vlasech a sledoval dlouhé kadeře, jak jí dopadají na ramena.
Opět se k ní přiblížil a krátce ji políbil. S každým dotekem jejích rtů, jeho vzrušení rostlo. Pevně ji k sobě přitiskl a znovu ji políbil, tentokrát vášnivěji. Ucítil, jak mu rukou zajela ke krku a její stále intenzivnější polibky, ho spalovaly. Její naléhavá touha, ho úplně pohltila.
Zatím co ji stále pevně objímal, pomalu ji začal pokládat na měkký koberec. Na okamžik se jejich rty oddělili a Caty cítila na tváři Kaiuv zrychlený dech. Opět se sklonil a lehce se dotkl jejích rtů. Něžně ji líbal na tváři a pomalu postupoval k levému uchu. Svými rty pomalu opisoval linii její tváře a poté jí jemně políbil na krk.
Konečky prstů, zlehka přejížděl po křivkách jejího štíhlého těla. Když Caty ucítila jeho ruce na svém těle, tiše zasténala. Tento zvuk Kaie ještě více vzrušil a on ji opět začal žádostivě líbat na ústa.
Zasunul ruku pod její štíhlý pas a lehce ji k sobě přizvedl. Toužil ještě silněji pocítit, žár vycházející z jejího těla. Nepřestával ji líbat, když náhle ucítil její drobnou ruku, jak mu zlehka přejíždí po břiše a pomalu se pohybuje směrem srdci. Tlouklo mu tak divoce, že měl pocit, že mu vyskočí z hrudi.
Napřímil se a přetáhl si triko přes hlavu. Když Caty uviděla, jak se Kai svléká a naskytl se jí tak dokonalý pohled na jeho svaly, lesknoucí se ve světle ohně, vzrušením se úplně roztřásla. Netoužila už po ničem jiném, než cítit jeho tělo na svém. Plavným pohybem se k němu zvedla na kolena a zajela mu rukou do vlasů.
Zrakem zastřeným touhou sledovala, jak se k ní Kai sklonil. Opět pocítila jeho horké rty na svých a silné paže, kterými ji pevně objímal. Při každém jeho doteku, ji po těle přebíhaly mrazivé vlnky rozkoše.
Kai, poháněn touhou jemně hladil její boky. Po chvíli, vklouzl levou rukou ještě hlouběji pod její košili a začal jí prsty pomalu přejíždět po linii páteře. Zlehka ji políbil na krk a do prstů druhé ruky, uchopil první drobný knoflíček na košili.
Když knoflíček povolil, Caty vzrušeně vydechla. Kai ji opět vroucně políbil na rty a chystal rozepnout další.

Náhle se pokojem začal rozléhat hlasitý zvuk. Zcela pohlcen touhou, Kai ho prve nevnímal ale postupně k němu začal stále intenzivněji doléhat, jak se probojovával přes clonu jeho vzrušení. Kai zamrkal a potřásl hlavou, vypadalo to jako by se tak snažil ten zvuk zahnat. Opět Caty dlouze políbil a pokoušel se ho ignorovat. Ten protivný zvuk, ho však stále naléhavěji volal. Ucítil jak se od něj Caty malinko odtáhla.
Pocítil příval vzteku. Odvrátil se a vykřičel svůj hněv do prostoru. V tu chvíli, vypadal jako divoké zvíře, které se vzdorovitě snaží dostat ze řetězu. Prudce se vrhl ke zdroji toho zvuku.

Vzal zvonící mobil do ruky a v první chvíli to vypadalo, že s ním praští o zeď ale pak se přece jen ovládl a hovor zvedl.
"Co je!" Zařval.
Jeho hlas zněl ostřeji, než zamýšlel. Zavřel oči a zhluboka se nadechl, jak se snažil dostat své emoce pod kontrolu. V telefonu se váhavě ozval Aoi. Kaiova vzteklá reakce, ho velice překvapila a on začal do telefonu popleteně koktat.
"A… Ahoj Kaii, jak je? Ehm, co, co děláš? Já… Chtěl jsem se tě pozvat ven. Jsem venku s klukama a chystáme se do jednoho clubu. Tak mě napadlo, že ti zavolám."
Uslyšel, jak se Kai nadechuje a bezděky se přikrčil, jak očekával další příval jeho vzteku. K tomu však nedošlo.
V hlase se mu ještě stále ozývala zlost kterou cítil ale jinak bylo znát, že je Kai již o poznání klidnější.
"Díky za pozvání Aoii ale teď se mi to fakt nehodí, víš!?" Řekl stroze.
"Aha chápu, zřejmě volám trochu nevhod. Myslel jsem, že bys rád šel. Neměl jsem v úmyslu, tě nějak nevhodně vyrušovat. Promiň." Omlouval se Aoi.
"Tak… se měj. Ahoj." Dodal a chystal se zavěsit.
"Aoii počkej!" Vyhrkl Kai.
Aoi zadržel prst, kterým se již chystal hovor přerušit a opět pozvedl telefon.
"Ano?" Ozval se.
V telefonu byl slyšet, Kaiuv těžký dech. Chvíli mu trvalo, než opět promluvil.
"Odpusť, mi mé chování. Reagoval jsem trochu nepřiměřeně. Omlouvám se." Vysoukal ze sebe.
Když Aoi zaslechl jeho slova, pocítil úlevu.
"To je v pohodě, jistě si k tomu měl dobrý důvod ale tvou omluvu samozřejmě přijímám." Ujistil ho rychle.
Kai s úlevou přikývl.
"Díky, jsem tomu rád." Řekl.
"Tak, se měj a přeji vám hezký večer. A nepřehánějte to s pitím!" Dodal ještě.
Zaslechl jak se Aoi zasmál.
"Vždyť nás znáš!" Ozvalo se v telefonu.
"No právě. Tak ahoj!" Opáčil Kai a poté co mu Aoi pozdrav oplatil, zavěsil.

Mezitím, co byl Kai zaměstnán hovorem, Caty se pomalu zvedla ze země a posadila se zpět na pohovku. Náhle si připadala poněkud nepatřičně a přitáhla si své dlouhé nohy pevně k tělu. Objímala si kolena a sledovala Kaie, jak netrpělivě přechází po místnosti.
Jeho prudká reakce ji velice překvapila. Vůbec ho nepoznávala, jako by to ani nebyl on. Zdálo se ji skoro neuvěřitelné, že je schopen takového vzteku.
Od chvíle, kdy ho poznala, vždy ve skrytu duše věděla, že je v něm více, než se na první pohled zdálo. Hned od začátku v něm vycítila silnou osobnost a ačkoliv mnohokrát působil neškodně a vyvolával v lidech pocit, že si nechá všechno líbit, ve skutečnosti tomu tak nebylo.
Už několikrát ho viděla rozrušeného ale zatím vždy se snažil věci řešit s klidem a rozvahou. Ještě nikdy ho neviděla tak rozzuřeného. Na druhou stranu, se nedivila, že takto zareagoval. Vyrušení v podobných chvílích, by asi naštvalo každého. Vždyť i ona samotná, cítila silné rozčarování.
Ale přesto, ji tato stránka jeho osobnosti, trochu děsila. Po zádech jí přeběhl mráz a ona se lehce zachvěla. Zahleděla se do plamenů v krbu a třela si paže, ve snaze se zahřát. V ohni osvětlujícím pokoj, hledala teplo a útěchu. Opřela se čelem o kolena a s povzdechem zavřela oči.

Když o něco později Kai domluvil, pomalu přešel k sedačce a ztěžka na ni dosedl. Nějakou dobu se zamyšleně díval na mobil ve své ruce a palcem přejížděl po displeji. Po chvíli, si hlasitě povzdechl a pohodil telefon na stolek před sebou.
Dlaněmi si přejel přes obličej a poté si zajel prsty do vlasů. Dlouhou dobu, seděl bez hnutí s hlavou založenou v dlaních. Cítil se hrozně. Po chvíli, hlavu opět pozvedl a opatrně se podíval na Caty. Seděla přitisknutá k opěradlu na druhé straně sedačky a tiše ho pozorovala.
"Mrzí mě to Caty." Zašeptal.
Neodpověděla a stále na něj upírala své modré oči. Její pohled byl plný smutku. Ještě nějakou dobu ho pozorovala a poté odvrátila pohled. Zadívala se na koberec před krbem. Ještě před krátkou chvílí, na něm byli spolu a jejich srdce, byla plná vášnivé touhy. Teď ji připadalo, jako by to všechno byl jen sen, ze kterého se právě probudila.
Ještě teď cítila na těle, jeho doteky a vášnivé polibky. Konečně po dlouhé době, byla připravená podlehnout tomu pokušení, které ji neustálé svádělo. Všechny pochybnosti roztály, pod jeho horkými rty. Její tělo spalovala taková touha, že ji už na ničem jiném nezáleželo. V jeho pevném obětí, měla poprvé v životě pocit, jako by se jejich duše dotýkaly. Cítila, že tak je to správně.
A pak náhle v jediném okamžiku, bylo opět všechno jinak. A vášeň, nahradila nejistota.
Caty si roztřeseně povzdechla a její oči se zaleskly slzami.
"Možná, nám osud nepřeje." Napadlo ji.
"Cože?"
Když zaslechla, jak na ni Kai promluvil s trhnutím se k němu obrátila. Vůbec si neuvědomovala, že svou myšlenku vyslovila nahlas. Upřeně se mu zadívala do očí.
"Možná, se to prostě nemělo stát." Zašeptala.
Kai v nesouhlasu, mírně potřásl hlavou. Nadechl se a chtěl říci něco, čím by tuto myšlenku vyvrátil ale žádná vhodná slova ho nenapadala. Ztrápeně vydechl a sklonil hlavu. V jeho srdci ho pálily slova, která už tolikrát toužil vyslovit. Po chvíli, opět zvedl hlavu a v očích se mu zrcadlilo odhodlání.
"Caty Já…"
Než však stačil svá slova dopovědět, dívka ho posunkem ruky zarazila. Spustila nohy na zem a váhavě se postavila. Nějakou chvíli hleděla před sebe ale nakonec k němu obrátila utrápený pohled a tiše promluvila.
"Bude lepší, když si půjdu lehnout."
"Dobrou noc, Kaii." Šeptla a obrátila se k odchodu.
Kai s rostoucím zoufalstvím sledoval, jak Caty mizí v tmavé chodbě. Chtěl ji zastavit ale uvnitř dobře věděl, že by nezůstala.

Pokračování příště...
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Tvá nej postava ze Soulmate

Kai 27.8% (20)
Ruki 20.8% (15)
Reita 12.5% (9)
Aoi 15.3% (11)
Uruha 9.7% (7)
Caty 13.9% (10)

Komentáře

1 ziza ziza | 12. listopadu 2011 v 20:00 | Reagovat

jeeeeeeeeeeej jaky konec :-?

2 KoharaSaki KoharaSaki | 13. listopadu 2011 v 19:28 | Reagovat

Jáááááj, další díl!!!
Aoi, ty kazišuku! :-D
Ale jsem ráda, že se KONEČNĚ objevuje na scéně i další člen TG :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama