Soulmate Part. 37

3. září 2010 v 22:32 | Sayuri Emi さゆり恵美 |  Soulmate
Takže, toto je prozatím poslední dopsaný díl. Věřte nebo ne ale napsala jsem ho právě včera a vlastně přemýšlím, že až to tady dodělám zkusím si k tomu zae sednout a napsat další.
Popravdě ale nevím jak dál. No, vlastně mám určitou představu.
To je jedno, jsem si jistá, že jakmile si sednu do mého psacího křesla, tak na něco příjdu...

Soulmate pict

SOULMATE

Part. 37


Když skupinka konečně dorazila ke dveřím pomenšího sálu. Zaslechli, jak se odtud ozývají hlasy amatérských zpěváků v doprovodu hudby. Ruki se zastavil s rukama založenýma na prsou a pohledem hodnotil místnost.
"No, jsem sice zvyklý na větší podium ale jestli si dobře vzpomínám, tak jsme hrávali i na menších." Usoudil s pokřiveným úsměvem.
Caty se zasmála a zakroutila hlavou. Postoupila blíže k němu, vzala ho za ruku a naklonila se.
"Bude vám to tedy stačit Mistře?" Zeptala se a rychle na něj zamrkala.
Ruki se rozesmál a poté přikývl.
Kai se širokým úsměvem se postavil vedle něj a uchopil ho v podpaždí.
"Budete tedy tak laskavý a poctíte tuto místnost vaším božským hlasem?" Optal se.
Nečekal na odpověď a se smíchem ho vedl do místnosti.
Ruki se na něj překvapeně podíval, když byl napůl odváděn, napůl odnášen k volnému stolku nedaleko podia.
"No tak, řekl jsem přece, že zpívat budu. Nechápu proč mě vedeš jako vězně?" Škorpil se a přitom se snažil vykroutit z Kaiova sevření.
Kai se jen zasmál a pak ho pustil.
"To já jen pro jistotu, kdyby sis to náhodou rozmyslel."
Ruki si ho zlobně prohlížel, zatím co si sedal a třel si místo, kde ho ještě před chvíli svírala Kaiova ruka. Caty se na malého zpěváka soucitně usmála a posadila se vedle něj. Vedle ní se hned usadil Kai, který se s provinilým výrazem omlouval Rukimu.
Poté co si všichni našli místo u stolečku, zadívali se na podium, na které právě vycházela pomenší, krátkovlasá dívka. Začaly se ozývat první tóny písně a Caty si všimla, jak dívka v rytmu hudby poklepává špičkou boty o podlahu a nervózně se rozhlíží po obecenstvu.
Po krátké chvíli, začala dívka konečně zpívat. Měla pěkný čistý hlas, který se jí však trochu chvěl. Což bylo pochopitelné, vzhledem k tomu, že zpívala před bezmála stovkou lidí. Byla to veselá píseň, která nutila Caty přidat se k dívce a tiše zpívat s ní, ovšem jen refrén, který byl celkem snadno zapamatovatelný.
Po několika minutách, píseň skončila a sálem se ozýval nadšený aplaus. Bylo slyšet, jak lidé volají, aby dívka zazpívala ještě další kousek. Caty vyskočila na nohy aby se přidala k ostatním a povzbuzovala dívku.
Děvče šokovaně stálo na podiu a bylo vidět, že se jí dojetím lesknou oči. Zdálo se, že se chystá odejít ale to však vyvolalo ještě hlasitější vlnu povzbuzování. Dívka se zarazila a chvíli nervózně přešlapovala na malém podiu. Nakonec se několikrát hluboce uklonila a přese všechny ovace, seběhla z podia a rychle se vytratila z očí všech povzbuzujících.
Když dívka zmizela, všichni si postupně posedali na svá místa.
Caty si povzdechla a posadila se. S poněkud zklamaným výrazem na tváři, si založila ruce do klína a rozhlédla se okolo sebe.
Sálem se začínala ozývat pomalejší píseň, která se jí zdála povědomá. Zaposlouchala se do ní a stále se rozhlížela po sále, jestli se někdo další odhodlá zpívat. Všichni seděli na svých místech a nevypadalo to, že by se někdo chystal vystoupit na podium.
Zadívala se stolek před sebou a malý přístroj, podobný velké kalkulačce.
Vylákala sem Rukiho se slibem, že bude zpívat s ním ale teď už se tak odhodlaná necítila. Musela se zbláznit, když mu slíbila, že si s ním zazpívá.
Zvedla ruku z klína a začala si pohrávat s náušnicí. I když si to neuvědomovala, dělala to vždy když byla nervózní.
"Na co myslela? Jak mu mohla něco takového slíbit? Vždyť neumí zpívat! Umí toho hodně ale zpěv?!"
"Bože, to bude ostuda." Pomyslela si.
Náhle se však tiše rozesmála, když si sama sebe představila na podiu.
"Alespoň se kluci pobaví." Napadlo ji.
Když zvedla oči od stolu, zachytila Kaiuv pohled, jak ji s mírným úsměvem pozoroje. Krátce se na něj usmála a pak se podívala na Reitu, který se právě zvedal od stolu.
"Kam to jdeš?" Zeptal se ho Uruha, který s Ani seděl hned vedle něho.
"Jdu si pro něco k jídlu." Odpověděl Reita ostřeji než zamýšlel.
"Mám hlad, můj žaludek už se tráví zevnitř! Jde někdo se mnou?" Otázal se.
"Jdeme s tebou." Řekl Uruha a začal se zvedat. Ihned se však zarazil a otočil se na Ani.
"Půjdeš taky a nebo tady chceš zůstat?" Zeptal se dívky.
Ani se ušklíbla a v hraném rozhořčení si založila ruce na bocích.
"Už jsem myslela, že se nezeptáš a prostě mě sbalíš jako karimatku a odneseš sebou." Prohodila.
To spustilo vlnu smíchu a Uruha jen zmateně mrkal.
Ani se na něj usmála a postavila se, pak se však otočila na zbytek party sedící u stolku.
"Ale já jsem myslela, že jsme si přišli poslechnout Caty jak zpívá a nechci o to přijít." Řekla.
Caty se roztržitě zasmála a poškrábala se ve vlasech.
"To je v pořádku běžte si něco dát, my klidně počkáme. Nebo by jsme mohli jít všichni, taky už začínám mít hlad." Řekla a rychle se postavila.
"Á, tak to ne!" Vyhrkl Ruki a zase ji stáhnul do křesílka.
" My tady máme spolu nějakou práci. Mezitím co budete pryč, si zatím vybereme co budeme zpívat."
"Běžte sami ale nebylo by na škodu, kdyby jste nám přinesli něco malého k zakousnutí." Ozval se Kai.
"Jo a když už budete venku zkuste, nějak sehnat Aoie. Odsud mu nemůžu ani zavolat." Postěžoval si Ruki a zadíval se na displej telefonu a malé značky ukazující slabý signál.
"Máš obavy že by tě neslyšel zpívat Mistře?" Rýpnul Uruha se smíchem.
"Ne, bojím se aby zase něco neprovedl. Toho chlapa není dobré nechávat o samotě." Opáčil Ruki.
"Já myslel, že to samé jsi říkal o Reitovi?" Ozval se Kai.
"Jeho taky."
"Co?! Co jako dělám?" Vyjel Reita a založil si ruce.
"Například jezdíš na motorce jako šílenec." Odsekl Ruki.
"Mám rád rychlou jízdu." Bránil se Reita.
Kai si odkašlal, aby tak utnul začínající výměnu názorů.
"Nechtěli jste se jít najíst?!" Řekl a ukázal směrem ke dveřím sálu.
"Jo. Jdeme." Zavelel Uruha a začal tahat Reitu sebou ven.
"A zavolejte tomu Aoiovi!" Volal za nimi Ruki.
"Jasně mami." Křiknul za sebe Reita a pak spolu s Uruhou a Ani opustili sál.

Když trojice odešla, zavládlo u stolku podivné ticho, které však po chvíli přerušil Ruki. Natáhl se pro malý přístroj a začal v něm listovat. Prohlížel si nabídku písní a dělal při tom komické obličeje.
Caty si podepřela bradu a s veselým úsměvem ho pozorovala. Jeho počínání jí přišlo velice zábavné. Kai se taky usmíval ale jeho oči se dívaly úplně jinam. Najednou ho napadlo, jestli měl někdy tolik času pozorovat Caty takto z profilu. Pozoroval křivky jejího obličeje, dlouhé řasy...
Náhle se Caty otočila jeho směrem a on zjistil, že se dívá přímo do jejích velkých modrých očí. Nedokázal od ní odtrhnout pohled. Chtěl promluvit ale slova nepřicházela. Jeho oči sklouzly o kousek níže na její rty, které se leskly. Pocítil touhu jí políbit.
Nepřítomně se začal naklánět jejím směrem, když náhle ho vyrušil Rukiho výkřik. Kai se rychle narovnal a těžce polknul. Nevěděl jestli se má na malého zpěváka zlobit, nebo mu poděkovat. Opět se podíval na Caty, aby zjistil jak se tváří. Vypadala v pohodě, mile se na něj usmála a mrkla, pak se otočila na Rukiho.
"Tak už sis vybral co budeš zpívat?" Zeptala se.
Ruki se ušklíbnul a zakroutil hlavou.
"Co BUDEME zpívat!" Zdůraznil.
"Ok, tak co budeme zpívat?"
Ruki si přisedl blíže a ukázal na displej.
"Tohle!"
Caty se zadívala na název písně. Čekala že to bude nějaká japonská písnička a zároveň doufala, že se tak bude moct z celého zpívání vykroutit. Překvapeně zjistila, že to vůbec není japonská píseň a navíc to byla píseň, kterou velmi dobře znala.
Byl to duel Celine Dion s Joshem Grobanem - When I Fall In Love.
Zvedla oči od displeje a zadívala se do nadšeného Rukiho obličeje. V té chvíli jí připadal jako malé dítě, které dostalo novou hračku. Začala Rukiho podezřívat, že tuhle písničku musel znát. Musel vědět, že to byla jedna z jejích oblíbených písní.
Zrovna se chystala promluvit, když jí do řeči skočil ohromený Kai.
"Tuhle!? Ruki, jsi si jistý, je to celé anglicky a navíc, netušil jsem, že posloucháš něco takového, umíš vůbec slova?" Otázal se a tvářil se pochybovačně.
"Já poslouchám různé písně! Byl bys překvapený co všechno poslouchám!" Odsekl Ruki.
"Dobře, dobře." Uklidňoval ho Kai s úsměvem.
Pak se oba se obrátili na Caty, která se pomalu smiřovala s tím, že bude muset nakonec vystoupat na podium a udělat si další trapas.
"Tak co, souhlasíš s mým výběrem." Zeptal se Ruki.
Caty si povzdechla a usmála se.
"Ano, souhlasím jsem docela zvědavá, jak nám to spolu půjde."
"Jsem si jistý, že to bude něco úžasného." Opáčil Kai.
"Co bude úžasné?" Ozval se Aoi, který se najednou objevil u stolu.
"Á, ztracený syn se nám vrátil." Utrousil Ruki.
Kai nad jeho poznámku jen mávnul rukou a tím umlčel jeho další připomínky.
"Ruki s Caty už vybrali písničku, kterou budou zpívat." Oznámil.
"Vážně a jakou?" Vyzvídal Aoi.
"Počkej a uslyšíš ji spolu s ostatními." Vyhrkl Ruki.
"Kde vůbec jsou tak dlouho?" Podivoval se.
"Ty jsi s nimi nemluvil? Volali ti, že ano?!"
"Jasně, jak jinak bych asi věděl, že jste tady." Opáčil Aoi.
Všichni jako jeden se otočili ke dveřím sálu a zahlédli Reitu jak na ně mává. Byl úplně ověšený různými krabičkami s jídlem a na tváři měl spokojený úsměv.
Uruha s Ani na tom byli podobně. Za okamžik už byli u nich a všechno jídlo pokládali na stolek. Přinesli tolik jídla, že ho pomalu nebylo kam položit.
Ruki jen nevěřícně zíral na hromadu jídla a pak se pomalu otočil na šťastného basistu..
"Vy jste snad vykradli nějaký obchod s jídlem, ne? To se chcete podělit s celým sálem, nebo co?"
"Mám veliký hlad ale nechtěli jsme přijít o vaše vystoupení. Tak jsme to jídlo koupili a šli hned zpátky. A pak, je nás přece sedm, ještě nám bude chybět, věř mi." Prohlásil Reita a bez dalších slov se pustil do jídla.
Ruki jen zakroutil hlavou a promnul si obličej.
"Až to uvidí někdo z místního personálu, tak nás buď okamžitě vyhodí a nebo nám napaří pokutu." Podotkl.
"Nesýčkuj! Na, dej si kuře." Usadil ho Aoi s plnou pusou.
Ruki nešťastně povzdechl a vzal si malý kousek smaženého kuřete. Caty s Kaiem se mohli potrhat smíchy.
Náhle si Caty všimla, jak se k nim rozhodným krokem blíží nějaký mladík, který rozhodně nevypadal jako jeden z hostů. Bez váhání vstala a zastavila ho sotva dva metry od stolu, kde seděli.
Kai se postavil a pozoroval, jak spolu diskutují. Po chvíli, když už se chystal, že půjde k nim, si všiml, že mladík se začal usmívat a přikyvovat. Nakonec se uklonil a vrátil se směrem kterým přišel.
Caty se vrátila a sebevědomě se na Kaie usmála.
"Nějaký problém?" Optal se Ruki, který si taky všiml probíhající diskuze.
"Ano, přesně ten, který jsi nám tady před chvíli přednesl ale už je všechno v pořádku, neděj si starosti." Řekla Caty klidně.
"Aha, no tak to je fajn." Prohodil Ruki.
Usadil se v křesílku a ještě hodnou chvíli, se nervózně rozhlížel po sále. Když uviděl, že se mladík vrací, celý se napjal. Viděl jak s ním Caty znovu promlouvá, pak od něj převzala malý balíček a mladík opět odešel.
Když se všichni najedli, vše uklidili tak, že nebylo poznat, že se na stolku jedlo. Jen pod stolkem, ležely tři plné tašky odpadků.
Ruki nakoukl pod stolek a nešťastně převrátil oči.
"Půjdeme odsud jako popeláři. Ten večer je čím dál lepší." Postěžoval si.
Všichni se rozesmáli. Caty se natáhla a vzala Rukiho za ruku.
"Je na čase ukázat obecenstvu náš pěvecký talent." Prohlásila, rozhodnutá dotáhnout svůj slib až do konce. Ruki se usmál a přikývl.
Oba se postavili a odešli k nedalekému pultu, za kterým seděl ten samý mladík, se kterým Caty dříve mluvila.
Po chvíli, oba vystoupali na malé pódium za doprovodu hlasitého potlesku a hvízdání. Největší hluk se samozřejmě ozýval od jejich stolu. Reita, Aoi a Uruha stáli pomalu až na stolku a hlasitě pokřikovali.
Caty se rozesmála a Ruki jen zakroutil hlavou a výrazně si povzdechl.
"Jako malý děti." Utrousil.
Caty s Rukim zaujali své místo na podiu a koupali se v barevném světle. Náhle se sálem začaly ozývat první tóny, pro Caty tak známé melodie a ona pocítila strašnou trému.
Ruki si toho všiml, vzal ji za ruku a pevně ji stiskl. Když na něj pohlédla, povzbudivě se na ni usmál.
Pak pozvedl mikrofon ke rtům a začal svým plným hlasem zaplňovat sál. Caty ho užasle pozorovala a pocítila jak jí z jeho hlasu běhá mráz po zádech. Jeho angličtina sice nebyla perfektní ale jeho hlas jí úplně uchvátil.
Přestala cítit trému i strach, již cítila jen potřebu zazpívat spolu s ním. Začala zpívat aniž by si to uvědomovala, cítila stisk jeho ruky a měla pocit, jako by do ní hudba pronikala a vedla ji.
Pohlédla se na Rukiho, který měl na tváři ohromený a zároveň nadšený výraz. Zdálo se, jako by ho zachvátila úplně stejná euforie jako ji.
Když píseň skončila, v sále se spustil ohlušující potlesk. Caty měla na rtech šťastný úsměv a v očích se jí leskly slzy. Ještě stále pevně svírala Rukiho ruku. Podívala se jeho směrem. Jak ho osvětlovala zlatavá světla reflektorů, náhle jí malý zpěvák připadal jako anděl. Neudržela se a musela ho obejmout.
Když se konečně po chvíli odtáhla, všimla si jak rychle mrká ve snaze zahnat slzy. Jedna mu však i přesto vyklouzla a začala stékat po drobné tváři. Caty se usmála a políbila ho na tvář právě v místě, kde se slza zastavila.
"Děkuji." Zašeptala.
"Ne, to já děkuji tobě." Řekl Ruki.
Nakonec se oba ruku v ruce vydali zpět ke stolku, kde již na ně ostatní netrpělivě čekali. Když konečně dorazili na místo, jako první se na ně vrhnul Reita.
"To bylo naprosto úžasný! Ještě nikdy jsem neslyšel Rukiho tak dobře zpívat." Spustil.
"No, to ti teda děkuji." Podotkl Ruki.
"A Caty, ty ty, páni netušil jsem, že tak krásně zpíváš." Pokračoval Reita nadšeně.
"No, to bych zase netvrdila." Opáčila Caty.
"Ale ano, bylo to vážně úžasné! Copak ty se neslyšíš, když si občas zazpíváš? A neříkej, že si někdy nezazpíváš." Přidala se Ani.
"Ah. No v koupelně není zrovna dobrá akustika, víte? Ale stejně děkuji."
"Ty si to nechceš přiznat ale jsi lepší než si myslíš." Ozval se náhle Ruki. "Já vím o čem mluvím, živím se tím."
"No, kdo ví, možná ano ale stejně radši zůstanu u jazyků." Řekla Caty a posadila se.
"Dobře, možná to bude tak lepší, nerad bych měl takovou nebezpečnou konkurenci." Usoudil Ruki. Posadil se vedle a na tváři mu pohrával lišácký úsměv. Caty se zasmála a zakroutila hlavou.
Když se všichni opět posadili, začali se domlouvat co dále podniknou. Zazněli různé návrhy a mezi nimi i ten, že už je čas se vrátit domů. Náhle Reita vyskočil.
"Já bych si chtěl taky zazpívat s Caty." Hulákal.
"Vždyť neumíš zpívat." Odbyl ho Uruha.
"Ale tady se přece může zpívat i na playback, četl jsem to tady." Oznámil a ukazoval na letáčky na stole.
"Pojďme to zkusit, bude legrace! Prosím, prosím!"
"Ukaž!" Vyhrkl Aoi a sápal se po letáku.
"No jo, fakt! Jdeme na to! Vybereme nějakou šílenou skupinovou písničku." Přidal se.
"Ok, ok ale výběr necháme na Caty!" Rozhodl nakonec Ruki.
Caty se usmála a zadívala se do nabídky písní.
Po chvíli se zazubila a zvedla oči.
"Mám vybráno a potřebuji tři dobrovolníky." Prohlásila.
"Já už jsem zpíval." Prohodil zpěvák.
"Já!" Přihlásil se Reita.
Caty se rozesmála, přikývla a podívala se po ostatních. Aoi se přihlásil vzápětí po Reitovi. Uruha odmítl a přitulil se k Ani. Poslední zbýval Kai. Chvíli seděl a snažil se tvářit jako pan neviditelný ale nakonec se rozesmál a přikývl.
Caty se tedy zvedla a odešla se domluvit na písničce. Kluci neměli tušení jakou písničku vybrala a natahovali krky, jak zvědavě nahlíželi k pultu.
Když se po chvíli vrátila, sdělila jim kapelu a název písničky. Samozřejmě, že kluci neměli ani potuchy o tom, co je to za písničku ale kupodivu znali kapelu která ji nahrála. Naštěstí měli možnost, si písničku před vystoupením několikrát poslechnout a takříkajíc nazkoušet.
Navíc měli k dispozici malou obrazovku, na které poběží videoklip, aby tak věděli kdo co zpívá. Hudební styl této kapely byl, tak od všeho trochu ale hlavně techno a rap. No prostě něco, co se vůbec nepodobalo hudbě, na kterou byli zvyklí.
Kai s Aoiem začali litovat, že na něco takového přistoupili a basistu vraždili očima. Ten se na ně jen omluvně zubil, když se všichni tři vlekli na podium. Caty měla výhodu, znala jak kapelu tak písničku a ještě než odběhla na pódium mrkla na ostatní.
Už když se blížila k pódiu, na kterém již byli kluci rozestavění, měla co dělat aby se při pohledu na ně nezačala smát. Něco jí říkalo, že se ještě nasměje až, až.
Když došla na podium, zaujala svou pozici a začala hrát muzika. Kluci nervózně přešlapovali a zdálo se, že se snaží najít rytmus.
Jako první začal takzvaně zpívat a tancovat Kai záměrně si vybral toho člena v kapele, který zpíval nejméně a ani s tancem to zatím příliš nepřeháněl. V zápětí se museli všichni společně přidat ke Kaiovi a se stupňujícím se rytmem písně, také začít více tancovat. S čímž Caty neměla nejmenší problém, zato kluci už tento rytmus malinko nezvládali a z hlediště se začal ozývat smích.
Pak přišel na řadu Reita a Aoi s Kaiem se začali okamžitě lámat smíchy. Rovněž Caty měla velké potíže, zachovat si aspoň trochu vážný výraz. Poprvé v životě si přála aby měla pusu na zapínání, jak se jí smíchy cukaly koutky. Reita se celkem rychle vžil do své role a ani si nevšiml, že začala zpívat Caty. Ta s přehledem odzpívala svou pasáž a po ní opět chvíli zpívali společně.
Poté přišla řada na Aoie a tentokrát musela Caty rychle zacouvat do pozadí, protože se nedokázala smíchy udržet. Reita s Kaiem se smáli až skoro padali na podlahu. A když se zadívala k jejich stolu všimla si, že zbytek party se válí smíchy pod stolem.
Ruki si utíral slzy smíchu a zakrýval si obličej malým polštářkem.
"Ne, nezabíjejte mě prosím." Křičel.
Ani s Uruhou si navzájem plakali smíchy na rameno.
Po Aoiově neuvěřitelném výstupu, opět začal zpívat Reita a nepřestal, ani když přišel na řadu Kai. Po chvíli, už v tom byli kluci tak ztracení, že zpívali když neměli a když měli tak nezpívali, zato však všichni vydatně tancovali. Pak přišla na řadu Caty a během své pasáže, začala lákat ostatní hosty na podium. Za krátkou chvíli bylo podium plné a karaoke se změnilo na diskotéku.
Když píseň skončila, začali se hosté pomalu trousit z pódia ale ještě před tím proběhlo na podiu několik obětí a gratulací. Bez pochyb to byl výkon, který se hned tak nevidí.
Když se Caty s ostatními konečně dostali ke stolu všimli si, že ostatní jsou již připravení k odchodu. Bylo zřejmé, že tímto jejich vystoupením na sebe skupinka přilákala, více pozornosti než je zdrávo.
Bylo na čase se vytratit.
Asi po půl hodině, když se všichni konečně prolámali ven. Unaveně nasedli do auta, které na ně čekalo před vchodem. Vůz se bez váhání rozjel po příjezdové cestě pryč od budovy. V autě bylo ticho, všichni byli příliš unavení na to aby mluvili.
Caty pozorovala veliký reflektor, který osvětloval noční nebe, dokud jí nezmizel z očí. Pak se opřela o Kaie který ji jemně objal. Tichý zvuk motoru a teplo Kaiova těla, jí brzy ukolébalo ke spánku.

Pokračování příště...
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa

Tvá nej postava ze Soulmate

Kai 27.8% (20)
Ruki 20.8% (15)
Reita 12.5% (9)
Aoi 15.3% (11)
Uruha 9.7% (7)
Caty 13.9% (10)

Komentáře

1 Toeto Toeto | Web | 2. listopadu 2010 v 15:41 | Reagovat

Hned jak dojdu domů začnu číst :-)
Mimochodem Fate má tedy sofie.blog.cz ? je to ona ? trochu jsem to z tvého komentáře nepochopila :-)

Mimochodem děkuji za pochvalu, vážně si jí cením ^3^ Dám si tam odkaz i natvé forum, protože mě opravdu doprovodila daleko od nudy, děkují. <3

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama