Soulmate Part. 36

3. září 2010 v 22:32 | Sayuri Emi さゆり恵美 |  Soulmate
Soulmate pict

SOULMATE

Part. 36


Velký černý vůz se matně leskl, když se pomalu sunul po příjezdové cestě, která vedla k veliké budově, osvětlené různobarevnými neony. Nedaleko od ní, byl umístěn obrovský reflektor namířený směrem k noční obloze, aby již z dálky lákal lidi z širokého okolí k nočnímu hýření.
Caty se dívala z okýnka auta a prohlížela si rozlehlou budovu, po které v pravidelných intervalech probíhaly záblesky světla. Tento světelný efekt budil dojem, jako by po zdech stékalo tekuté světlo. Všude kolem se sjížděly auta a bylo vidět spousty mladých lidí, jak se schází u několika vchodů budovy.
Po chvíli, se obrátila na Reitu, který seděl vedle ní a se stejným zaujetím pozoroval dění venku.
"To je úžasné!" Vydechla.
Ten jen přikývl a zadíval se na velký reflektor.
"Vidíte to, tohle bych chtěl mít na finálním koncertu! Tohle musí přilákat celé Tokyo." Řekl uznale.
Ruki se sarkasticky ušklíbl.
"Jo a možná i nějaké návštěvníky z vesmíru." Utrousil a začal hledat sluneční brýle.
Uruha si všiml jeho počínání a neodpustil si poznámku.
"Pozor, aby ti ta světla nevypálila oči." Prohodil.
Po těchto slovech se všichni na Rukiho podívali a spustila se vlna smíchu. Ten si jich nevšímal a s hraným klidem, si nasadil brýle na oči. Pak si založil ruce a tvářil se nebezpečně vážně.
Caty mírně zakroutila hlavou a posunula se směrem ke zpěvákovi. Když si Ruki všiml, že si k němu přisedla, překvapeně se na ni obrátil.
"Taky se mi budeš smát?" Optal se.
Místo odpovědi se jen pousmála a naklonila hlavu. Pak zvedla ruce a pomalu mu sundala enormní brýle z očí.
"Takhle je to lepší." Řekla.
Poté brýle odložila, vzala Rukiho hlavu do dlaní a zadívala se mu do očí.
"Ruki, zkus teď na pár hodin, zapomenout na to, že jsi slavný zpěvák. Představ si, že jsi jen obyčejný člověk, který se jde pobavit s přáteli. Uvolni se a bav se! Slíbil jsi mi první tanec, pamatuješ?
Když domluvila, mile se na něj usmála a než jej pustila, jemně ho políbila na tvář. Ruki se chvíli tvářil nepřípustně ale nakonec se usmál a přikývl.
"Máš pravdu." Přiznal.
Pak se rozhlédl po ostatních, kteří seděli kolem. "Všichni máte pravdu.!" Řekl a opět schoval brýle do bundy.
"Jdeme se bavit a pořádně si ten večer užijeme." Prohlásil.
"Joo!" Ozvala se hlasitá odpověď.
V tu chvíli, auto konečně zastavilo, před velkým vchodem do budovy. Caty se natáhla pro malou kabelku a zářivě se usmála na Ani, která právě vystupovala, tažená za ruku Uruhou a v očích měla prosebný výraz.
Aoi s Reitou už byli venku a za nimi se soukal Kai. Než vystoupila, zazubila na Rukiho, sedícího vedle ní. Pak uchopila jeho ruku a táhla ho za sebou, ven z vozu.
Když vystoupili, ucítila jak se jí zem pod nohama třese v rytmu hudby, vycházející z nitra budovy. Náhle zažívala zvláštní pocit euforie, jakou nepocítila už celé roky. Caty se s nadšeným výrazem, otočila na malého zpěváka, který přešlapoval na místě s rukama v kapsách a nenápadně se rozhlížel po okolí. Sledoval lidi kolem sebe, jestli ho náhodou nepozorují.
Jeho počínání ji rozesmálo, jemně s ním zatřásla, aby si tak získala jeho pozornost. Když se na ní podíval, pohrozila mu prstem ale nepřestala se usmívat.
Ruki se rozesmál a výmluvně pokrčil rameny. Pak se společně rozběhli ke vchodu, kde na ně již čekali ostatní.

Asi po patnácti minutách, se konečně všichni dostali dovnitř. Patrová budova byla rozdělená na několik částí. Bylo tu několik sálů a z každého se ozýval odlišný styl hudby. Ve vyšších patrech byla restaurace, bowling, kino, kavárna a dokonce i cukrárna. Bylo tady toho ještě mnohem více a každý, si zde mohl přijít na své. Tomu všemu však vévodil obrovský, stupňovitý, diskotékový sál.
Když Caty vešla ruku v ruce s Ani do obrovské místnosti, zatajil se jí úžasem dech. Ani rovněž zalapala po dechu a prudce se zastavila. Obě si chvíli obdivně prohlížely okolí a poté se na sebe pomalu obrátily. Náhle začaly nadšeně křičet a nebylo pochyb, že obě dívky chodily na diskotéky velice rády.
Kluci kteří byli hned za nimi, se při pohledu na jejich povykování rozesmáli a pobaveně kroutili hlavami. Pak postoupili dopředu a rozhlédli se. Zkušeně hodnotili osvětlený sál. Všichni mysleli na to samé. Tohle by bylo dobré místo, pro jejich vystoupení.
Uprostřed sálu se rozprostíraly tři prostorné, taneční parkety. Každý byl jinak osvětlený a jinak velký. Největší z nich, se pomalu otáčel kolem své osy. Pak zde byly ještě umístěné malé plošinky, na kterých tančily tanečnice ale také hosté, pokud měli odvahu se předvést.
Zhruba ve střední části sálu, bylo kolem dokola umístěno několik pestře osvětlených barů a všude kam oko pohlédlo, byly postaveny různě velké, nízké stolky s malými křesílky okolo. Na vyšších stupních, byly umístěné pohodlné boxy, rovněž různých velikostí, které hostům poskytovaly soukromí.
Teď však byly všechny zaplněné a tak přátelům nezbývalo nic jiného, než si vyhledat místo u některého z ostatních stolů. Po chvíli našli volný stůl, dostatečně velký pro jejich početnou skupinku. Kluci se začali svlékat a usazovat kolem stolu.
Ani už se rovněž chystala svléknout, když ji Caty zarazila a významně na ni pohlédla. Ani nechápavě zamrkala. Caty se usmála a vzala ji za ruku, pak se obrátila na kluky.
"Kluci, jestli vám to nevadí, tak my dvě se teď na okamžik vzdálíme?! Jdeme si přepudrovat nosánky." Oznámila vesele.
Kluci na se na obě dívky překvapeně podívali a pak začali váhavě přikyvovat. Kai se chystal právě posadit a když uslyšel Caty jak říká, že se chce vzdálit, zase se prudce narovnal. Nelíbilo se mu, že odchází a měl sto chutí, pustit se za ní.
Rukimu jeho znepokojení neušlo a vydal se za ním. Když k němu došel, dal mu ruku na rameno. Kai se otočil a když uviděl Rukiho uklidňující úsměv, trochu se uvolnil. Stejně však dále pozoroval, jak se mu Caty v davu lidí, ztrácí z dohledu.
Pak se opět ohlédl na svého malého přítele, který mu stál po boku. Ten ho povzbudivě poplácal a jemným tlakem, ho zatlačil do křesla. Kai se neochotně posadil a neustále sledoval vchod do sálu.
Reita který si už našel svoje místo, chvíli seděl ale zakrátko se opět postavil.
"Mám takové tušení, že tady nás nikdo neobslouží a že si budeme muset pro občerstvení dojít sami. Jdu k baru, jde někdo se mnou?" Zeptal se a rozhlédl se po partě.
"Já jdu!" Přihlásil se Uruha a vstal.
"Jdu s vámi" Ozval se Aoi a rovněž se postavil. "Aspoň se tady porozhlédnu, po něčem k nakousnutí." Dodal s lišáckým úsměvem.
Reita se ohlédl na Rukiho. Malý zpěvák jen zakroutil hlavou.
"Běžte, já tady počkám s Kaiem. Někdo tady musí zůstat a hlídat místo." Řekl.
"A co si dáte?" Zeptal se Uruha.
"Však víte, co si dávám." Opáčil Ruki.
Blonďatý basista přikývl a jeho oči se stočily na Kaie. Ten jen mávnul rukou.
"Mě je to jedno. Třeba nějakou minerálku." Prohodil.
Reita protočil oči a zakroutil hlavou, pak s pokřiveným úsměvem odběhl, za odcházejícím Uruhou a Aoiem.
Když se k nim konečně probojoval, zařadil se vedle Aoie, který už očividně hledal nějakou potenciální oběť, která bude muset celý večer snášet jeho společnost.
"Páni, netušil jsem kolik tady můžeme potkat cizinců." Prohodil Aoi.
"A taky pěkných holek." Dodal.
Reita si jen odfrknul a postavil se k dlouhému barovému pultu, ke kterému právě došli. Trvalo asi patnáct minut, než se konečně dostali na řadu a mohli si objednat.
Uruha vzal láhev toho nejdražšího šampaňského. Aoi si vzal dvě piva a Reita objednal zbytek. Několik minerálek, pro sebe pivo, Rukimu vodku s džusem a pro Caty ledový čaj. Naštěstí se Aoi nabídnul a ulehčil mu od minerálek.
Společně se pak vydali zpět ke stolu, kde před chvílí, zanechali zbytek skupiny. Když dorazili na místo, rozložili pití po stole a chystali se posadit, když si všimli, jak Kai vyskočil na nohy.
Díval se směrem ke dveřím, od kterých se vracela Caty s Ani po boku. Obě se sebevědomě usmívaly. Caty již neměla vlasy sepnuté jako na začátku, teď jí naopak splývaly dolů z ramen a dokonale rámovaly, jemné rysy jejího obličeje. Rovněž Ani už neměla vlasy nadále v culíku ale volně rozpuštěné a její bohaté blonďaté kadeře, se jí za chůze rozpustile vlnily.
Jejich kabátky byly pryč a klukům se teď naskytl pohled, na dokonalé tvary obou dívek, které se k nim s úsměvem blížily a přitom se vyzývavě pohupovaly v bocích.
Kai ztěžka polkl a měl co dělat, aby ovládl svoji rostoucí touhu.
"Tohle mi snad dělá schválně." Napadlo ho a přejel si rukou po obličeji.
Pak zvedl hlavu a když k němu Caty došla, obdivně se na ni usmál. Chystal se jí vzít za ruku a uvést na místo, které pro ni celou dobu okupoval, avšak ta měla jiné plány.
Proběhla kolem Kaie, uchopila za ruku překvapeného Rukiho a s veselým smíchem ho táhla za sebou, doprostřed sálu. Chvíli se nikdo nehýbal a všichni sledovali, jak Caty vleče bezmocného Rukiho, na osvětlený parket.
Po chvíli, Uruha vesele mrknul na ostatní. Pak bez váhání uchopil za ruku Ani, která stála nedaleko a rozběhl se s ní dolů po schodech. Aoi se rozesmál a hnal se za nimi.
Reita stál se založenýma rukama vedle Kaie, který to vše bez výrazu sledoval a zvědavě se po něm podíval. Když viděl jeho zaražený výraz, jemně do něj šťouchnul ramenem. Ten se na něj obrátil a netvářil se zrovna nadšeně. Reita se na něj usmál a tázavě mu naznačil, jestli půjde taky dolů. Kai jen zakroutil hlavou a šel se posadit.
Reitu napadlo, že nemá smysl naléhat a bez ohlédnutí, se vydal za ostatními.
Zatím co Kai seděl a sledoval své přátele, jak spolu dovádějí na parketu. Nadával si jaký je idiot. Choval se přesně tak nemožně, jako kdysi předtím. Zadíval se na Caty jak tančí a nedokázal od ní odlepit pohled. Pozoroval, jak se všichni dobře baví a smějí se Rukiho akrobatickým výkonům.
Vzpomněl si, jak si slíbil, že o ni bude bojovat a místo toho, tady teď seděl a užíral se. Napadlo ho, že vstane a půjde za nimi ale vzápětí, tento nápad zavrhnul. Bude lepší, když tady zůstane a bude hlídat místo.
Nevěřícně zakroutil hlavou a plácnul se do čela.
"Jo jasně, hlídej místo, hodný kluk." Napadlo ho.
"Blbče!" Nadával si.
Opět se podíval na skupinku a přimhouřil oči. Večer teprve začínal a on bude mít ještě spoustu příležitostí se s Caty sblížit. Při této myšlence se nepatrně usmál a natáhl se pro svoji minerálku.

Po půl hodině řádění na parketu, se začali všichni vesele vracet zpět na svá místa. Caty se šla rovnou posadit ke Kaiovi, který se nutil vykouzlit na tváři, alespoň náznak úsměvu i když mu do smíchu moc nebylo. Cítil se trapně a ani se nepokoušel odhadnout, co si teď o něm asi myslí.
Když se Caty posadila natáhla se pro vychlazenou sklenici s ledovým čajem ale zarazila se.
"Je to pro mě, že ano?!" Ujišťovala se.
Reita ihned zareagoval a energicky přikývl.
"Ano, věděl jsem, že ho máš ráda a tak jsem ti ho koupil." Oznamoval hrdě.
Caty se na něj vesele usmála a přikývla. Pak uchopila sklenici a zhluboka se napila. Když dopila, otočila se na Kaie.
Ten ještě před krátkým okamžikem, fascinovaně hleděl na její jemnou pleť na krku, lesknoucí se potem. Pak tiše zaúpěl a zadíval se na sklenici minerálky před sebou.
Caty ho chvíli pobaveně sledovala, jak pozorně sleduje bublinky ve vodě, líně stoupající vzhůru. Dlouho to však nevydržela. Položila mu ruku na nohu a přilákala tak na sebe, jeho pozornost. Kai se po ní překvapeně podíval a ona se na něj sladce usmála.
"Kaii, proč jsi nešel tancovat s námi?" Zeptala se.
Kai se napřímil a rozpačitě se podrbal na hlavě.
"No, říkal jsem si, že bude lepší, když tady někdo zůstane a bude hlídat stůl." Odpověděl kulhavě.
Tiše se zasmála. "To nebylo nutné. Ten stůl sice má nohy ale myslím, že by odsud neutekl." Opáčila vesele.
Kai se nuceně usmál a nepatrně přikývl. "To máš pravdu." Uznal a poškrábal se na obočí. Cítil se jako hlupák.
Chvíli se nic nedělo ale po chvíli, se Caty opět postavila a natáhla ke Kaiovi ruku. Ten k ní udiveně vzhlédl.
"Můžu tě požádat o tanec?" Zeptala se.
Kai okamžitě vyskočil na nohy a ona se zvonivě rozesmála. Vzala ho za ruku a ohlédla se na Uruhu, který právě bavil Ani nějakou historkou z koncertu, která mu se širokým úsměvem pozorně naslouchala. Najednou se oba rozesmáli a Uruha nenápadně objal Ani kolem ramen.
Caty se ušklíbla a dala si ruku v bok.
"Hej, vy dva!" Zavolala na dvojici a počkala, až oba zvednou hlavu.
"Jdeme se s Kaiem, podívat do vedlejšího sálu. Jdete taky?" Zeptala se.
"Do vedlejšího sálu? Co tam?" Otázal se Uruha se pochybovačně.
Nevypadal, že by se mu chtělo někam chodit, zvlášť teď, když získal tak výbornou pozici. Ani však okamžitě zareagovala a nadšeně vyskočila.
"Do vedlejšího sálu?! To si piš, že jdeme s vámi!" Vyhrkla a začala zvedat Uruhu na nohy.
Uruha se neohrabaně zvedl a nechápavě se na Ani zamračil.
"Co je ve vedlejším sálu?" Ptal se, když ho začala strkat od stolu. Ani nic neříkala a jen mu naznačila, ať si pospíší. Pak se společně rozběhli, aby dohonili Caty s Kaiem, kteří už byli u vchodu.
Když čtveřice dorazila do sálu, který měla Caty na mysli. Zastavili se kousek od dveří a sledovali, tlumená světla, která líně putovala po zdech místnosti.
Sál nebyl nijak velký ale zato tady vládla vlídná a romantická atmosféra. Kai se zaposlouchal do pomalé melodie písně, která se právě rozléhala sálem a mírně se pousmál.
"Tak tohle je něco pro mě." Pomyslel si.
Bez varování, pevně chytil Caty za ruku a vedl ji pod kruh tlumených světel, uprostřed sálu. Uruha dlouho nezaostával a rovněž odvedl svou partnerku na parket.
Sálem se začaly ozývat první tóny další písně, když vstoupili na prosklenou desku parketu. Byla to poněkud rychlejší píseň ale přesto dost pomalá na to, aby na ni mohli tančit v párech. Když Kai vedl Caty po parketu, nestačila se divit, jaký je to úžasný tanečník a zasněně mu při tanci hleděla do očí.
Po chvíli, se začala sálem ozývat nová píseň. Kai zpomalil, objal Caty kolem pasu a jemně ji k sobě přivinul. Byla tak blízko, že cítil vůni jejich vlasů a štíhlé křivky jejího pružného těla. Naslouchal slovům písně a když ucítil, jak Caty opřela svou hlavu o jeho rameno, ještě pevněji ji objal.
Pomalu kroužili po parketu a Kai cítil stále větší touhu. Pomalu zvedl hlavu a zhluboka se nadechl. Zadíval se na světla nad sebou v naději, že trochu uklidní, jeho rozbouřené hormony. Caty zvedla hlavu a zahleděla se mu do tváře.
"Stalo se něco?" Zeptala se tiše.
Kai jen zakroutil hlavou a v očích měl zvláštní bolestný výraz. Když Caty viděla, jak Kai bojuje o klid, pocítila obavy.
"Co když má přítelkyni a teď si vyčítá, že tu tančí se mnou a ne s ní." Napadlo ji.
Když se jí nedostalo odpovědi, smutně sklopila oči a opět opřela hlavu o jeho rameno. Kai jí objímal stále pevně a ona cítila, jak se mu tluče srdce a dme se hruď, když si dlouze povzdechl.
Caty se najednou začala v jeho obětí cítit nepatřičně a přesto, nechtěla aby ji pustil.
"Do čeho ses to zase namočila." Napadlo ji.
Nešťastně vzdychla a už se nemohla dočkat, až píseň skončí. Když dohrávaly poslední tóny písně, zvedla Caty hlavu a očima hledala Ani s Uruhou. Zahlédla je nedaleko a když viděla, jak se pevně objímají, musela se usmát.
Vzápětí její úsměv pohasl a ona nervózně polkla, když pohlédla Kaiovi do očí. Ten ji teď zaujatě pozoroval. Přinutila se usmát a pokývla hlavou směrem k Uruhovi a Ani. Kai otočil hlavu a při pohledu na zamilovaný pár, překvapeně zamrkal. Hned na to, se však zářivě usmál.
Pohlédl zpět na Caty a naznačil ji, že je na čase odejít. Přikývla a poslušně následovala Kaie ke dveřím. Ještě než vyšli ven, naposledy se otočila a uviděla, jak Uruha něžně líbá svoji Ani na ústa.

Když spolu opustili sál, myslela si Caty, že se vrátí zpět na diskotéku. Jenže Kai místo toho, zamířil vzhůru po schodech. Váhavě ho následovala a přemýšlela co má asi za lubem. Vyšli po schodišti nahoru a Kai se nejistě rozhlédl kolem. Pak se otočil a usmál se.
"Ještě jsem tady nebyl a napadlo mě, že bychom se tady mohli trochu porozhlédnout, co ty na to?" Navrhl.
Rychle přikývla na souhlas. Byla ráda, že se Kai už zase tváří normálně. Společně se tedy vydali na průzkum budovy.
Asi po hodině a půl, se vrátili zpět do hlavního sálu a našli u stolu, sedět jen osamoceného Rukiho. Caty si k němu ihned přisedla a přátelsky ho objala.
"Ty jsi tady úplně sám, samotinký? Ty náš sirotečku opuštěný." Broukala na něj s lítostivým úsměvem.
Ruki se chvíli snažil tvářit ublíženě ale dlouho to nevydržel a rozesmál se. Zakroutil hlavou a pohodil hlavou k baru, od kterého se blížil Reita s občerstvením.
"Nejsem tady sám, Reita je věrný." Ujistil ji. "Ale kde vy, jste nechali ty další dva?" Zeptal se a rozhlížel se po okolí.
Kai si pobaveně odkašlal. "No řekněme, že měli něco na práci, tak jsme je nechtěli rušit."
Caty se zasmála a přikývla.
"Vydali jsme se na průzkum a prolezli jsme to tady, od stropu až po sklep. A našli jsme něco úžasného!" Prohlásila.
"Doufám, že to byla restaurace. Mám hlad jako pes." Ozval se Reita, který právě dorazil ke stolu a podával Rukimu pití.
"Ta je v druhém patře. Vlastně je jich tam hned několik." Oznámil Kai pohotově.
Ruki se napil a podíval se zpět na Caty. "Tak co jste našli?" Vyzvídal.
"Karaoke!" Vykřila a nadšeně zvedla ruce.
"Karaoke?! Neříkej mi, že chceš abych tam šel zazpívat?!" Vyhrknul a zamítavě kroutil hlavou.
"Prosím!" Zaprosila.
"Ne!" Opáčil rozhodně.
"Prosím, prosím." Nedala se odbýt a sepjala ruce v prosebném gestu.
"Ne!"
Malý zpěvák statečně odolával nátlaku a rezolutně si založil ruce na prsou. Přitom si dával velký pozor, aby se na Caty nepodíval.
"Prosím, prosím, smutně koukám." Špitla.
Ruki nevydržel a po očku na ni mrknul. Pak energicky zakroutil hlavou a opět se odvrátil.
"Ne! Stačí, že jste mě udolali k tomu, abych šel s vámi na diskotéku." Řekl.
"Budu zpívat s tebou." Navrhla.
Na to, Ruki pomalu otočil hlavu. "To jako myslíš vážně?" Ptal se nevěřícně.
"Ano!" Řekla a důrazně přikývla.
Ruki se lišácky usmál. "Tak to beru!" Prohlásil a plácl do její nastavené ruky.
"Joo, jde se na Karaoke!" Vyhrkl Reita a vyskočil.
Kai se usmál a pak se rozhlédl.
"Kde je vlastně Aoi?" Zeptal se když tmavovlasého kytaristu nikde nezahlédl.
"Ten už má taky nějakou práci. Jestli se nemýlím, tak právě okupuje jeden z horních boxů." Utrousil Ruki a postavil se.
Pak se zadíval dozadu za Kaie a na tváři se mu rozlil úsměv. Od vchodu se ke skupince blížil Uruha s Ani a vedli se za ruce. Uruha měl ve tváři spokojený výraz a Ani budila dojem, že by mohla každou chvíli odletět, pokud by se nějakým nedopatřením, pustila Uruhovy ruky.
Když oba dorazili ke stolu, všichni je vítali se širokými úsměvy. Pohled na šťastnou Ani, Caty nesmírně těšil a když si všimla, že se blondýnka podívala jejím směrem, zářivě se na ni usmála.
Po chvíli ticha, si Ruki hlasitě odkašlal.
"Takže, jestli se nemýlím, tak jsme měli někam namířeno, ne?" Řekl a mrknul na Caty. Ta přikývla a chytila se jeho nabízené ruky.
"Kam, jste měli namířeno?" Vyzvídal Uruha.
"Na Karaoke, Ruki a Caty si jdou zazpívat." Oznámil mu Kai s úsměvem, když kolem něj procházel.
Reita se rychle postavil a pospíchal za Kaiem.
"A nemohli by jsme se nejdřív, zastavit v té restauraci? Já mám totiž vážně hlad." Žadonil, když skupinku dohonil.
Uruha s Ani váhali jen okamžik a pak se se smíchem rozběhli za ostatními...

Pokračování příště...
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Vladinek Vladinek | E-mail | Web | 16. dubna 2012 v 13:04 | Reagovat

Super blog ;-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama